Statistik

Januar 2016:
 • GElesen: 5
 • GEkauft: 0
 • GEtauscht:0
 • GEwonnen:0
 • GEschenk:0
 • Rezensionsexemplare: 3


Januar - Februar 2014:
 • GElesen:14
 • GEkauft:17
 • GEtauscht:13
 • GEwonnen:0
 • GEschenk:0
 • Rezensionsexemplare:0

2013:
 • GElesen:107
 • GEhört:8
 • GEkauft:111
 • GEtauscht:35
 • GEwonnen:20
 • GEschenk:9
 • Rezensionsexemplare:10

2012:
 • GElesen:102
 • GEhört:79
 • GEkauft:47
 • GEtauscht:89
 • GEwonnen:13
 • GEschenk:17
 • Rezensionsexemplare:47

Juni -Dezember 2011:
 • GElesen:53
 • GEhört:20
 • GEkauft:42
 • GEtauscht:34
 • GEwonnen:2
 • GEschenk:8
 • Rezensionsexemplare:36